Korouhve králů
Holubi
Básníci, věštci...
Bolestná
Jarní díkuvzdání
Podnájem
Černá ranní vzpomínka
Pálení čarodějnic
Myš
Kašpar
Slavík
Hlemýžď
Navrh typ.-kalig. abecedy

VRANÍ ZPĚVY

Pořad s názvem "Vraní zpěvy" prezentuje část básnické tvorby českého překladatele a básníka JANA ZÁBRANY. Deset jeho básní z básnických sbírek zhudebnil kytarista Jakub Kříž a do výtvarné podoby - kaligramů - písmových obrazů převedl výtvarník Daniel Koráb.

Pojmenování "Vraní zpěvy" vychází z pseudonymu J. Zábrany - Emil Vrána, který si Zábrana zvolil jako antonymum ke jménu osudově i rodištěm spřízněného Emila Hrdličky, od kterého údajně dostal první honorář za svou tvorbu a jehož medailí byl i posmrtně vyznamenán. Nabízená symbolika vrány v názvu pořadu jako "bajkového zvířete" - chytrého a osudem vyvrženého zneuznaného pěvce, nebo spojitost s básnickou sbírkou Radka Malého - je už na interpretaci diváků a posluchačů.


ukázka z kolekce kaligramů a "psaných kreseb" - je použito nově vytvořené kaligrafické písmo podle rukopisu J. Zábrany

Cyklus drobných kaligramů na drobné básně a postřehy J.Z.

kontakt - kriznik2@seznam.cz

kontakt - korab.daniel@seznam.cz

tel: 776138795

informace o Janu Zábranovi a fotografie z akcí na - www.janzabrana.cz

design: Dan Koráb (korab.daniel@seznam.cz), Martina Korábová
xhtml, css, php: Martina Korábová (KorabovaM@seznam.cz)
Copyright © Dan Koráb, Martina Korábová